Archive pour juin, 2008

Mkg…natyra dhe te mirat e saja!!!!

• juin 28, 2008 • 3 commentaires

Mkg: …Stop.

• juin 18, 2008 • 14 commentaires

…do i çik?

• juin 12, 2008 • 19 commentaires

Fratelli d’Italia…Dov’è la vittoria?…

• juin 10, 2008 • 8 commentaires

…ehe, edhe kjo u bo …!!!!

• juin 4, 2008 • 8 commentaires

Mkg: alo…loçka jeme!!!!!

• juin 2, 2008 • 8 commentaires